Tarieven

tarieven

Naschoolse opvang

Het uurtarief voor opvang tot 18.30 uur bedraagt €. 5,65. Kikker haalt uw kind uit school. Er wordt gerekend vanaf een kwartier voordat de school uitgaat.

Verlengde opvang

De opvang is verlengbaar tot 19.00 uur. Hiervoor kunt u een strippenkaart aanschaffen van 10 strippen. Elke strip staat voor een half uur. De strippenkaart kost €. 27,50.

Warme maaltijd

Kikker serveert ’s avonds desgewenst een warme maaltijd tegen een vergoeding van €.1,50. U krijgt hiervoor aan het einde van de maand een kwitantie. Dit loopt dus niet via Gastouderland.

Voorschoolse Opvang

Vanaf 1 maart 2014 bieden we tevens VSO aan van 7 tot 9 uur. Er kan worden ontbeten. Net als BSO is VSO alleen voor kinderen die de Casimirschool of de St. Aloysiusschool bezoeken. Het uurtarief van € 5,65 is exclusief de bijdrage voor het gastouderbureau maar inclusief ontbijt, tussendoortje en drinken. Lekker rustig de dag starten met een spelletje, knutselwerkje. De kinderen worden naar hun klas gebracht en overgedragen aan de juf/meester. Kikker is aangesloten bij Gastouderland zodat ouders gebruik kunnen maken van de kinderopvang toeslag. De bureaukosten voor VSO opvang bedragen €. 25 per maand .

Opvang tijdens schoolvakanties en studiedagen

“Kikker streeft naar een hoge mate van flexibiliteit door open te staan voor uw wensen en die van uw kind.” Tijdens schoolvakanties en studiedagen is Kikker geopend van 7.45 tot 18.30 uur. Het uurtarief voor deze opvang bedraagt € 5,65. U dient uw kind zelf bij Kikker te brengen.

Contracten via Gastouderland Nederland

Bij het afsluiten van contracten met Gastouderland Nederland spreken we een minimum aantal uren met u af. Deze worden ook in rekening gebracht wanneer u uw kind eerder ophaalt. Blijft uw kind langer dan het aantal afgesproken uren, dan is dat geen enkel probleem.

Belangrijk: Kikker biedt BSO en VSO opvang voor kinderen die de Casimirschool en de St. Aloysiusschool bezoeken.